Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op het beleid van Viviani en de scholen via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle beleidszaken en informatie die voor een meerderheid van de scholen van toepassing is, komen daar aan de orde. De GMR bespreekt de onderwerpen met het college van bestuur en kan adviserend of instemmend optreden. Er zijn tien leden die de scholen vertegenwoordigen; vijf personeelsleden en vijf ouderleden. De bevoegdheden zijn geregeld in een reglement en een statuut.

Medezeggenschapsstatuut GMR
Reglement GMR

Huishoudelijk reglement GMR

Medezeggenschapsreglement MR

Werkgroepen

 

Medezeggenschap op de scholen

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die beleid en informatie van de eigen school met de schooldirecteur bespreekt, daarop advies geeft of daaraan instemming verleent. De MR bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden.