Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Gemeenschappelijk uitgangspunten

Alle Vivianischolen werken aan de vaardigheden voor de 21e eeuw (21st century skills), besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en geven invulling aan de christelijke grondslag. Verder hebben ze hun eigen uitgangspunten die de basis is voor de dagelijkse praktijk.

Verschillend aanbod op de scholen

De verschillen tussen de scholen zit in het onderwijsconcept en de grootte. Er zijn reguliere basisscholen en scholen met een ander concept, zoals Dalton, Jenaplan. Eén van onze scholen werkt vanuit de ideeën van Covey over persoonlijk leiderschap.
Een aantal scholen werkt met een wekelijkse plusklas voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Eén school heeft een afdeling waar hoogbegaafde leerlingen dagelijks les krijgen.

Combinatieklassen afhankelijk van schoolgrootte

Viviani heeft scholen met meer dan 200 en scholen met minder dan 50 leerlingen. De grootte van de school bepaalt de indeling van de groepen en of er al dan niet combinatieklassen zijn.

Specifieke schoolinformatie

De uitgangspunten van de afzonderlijke scholen en hun onderwijsconcept- en aanpak staat beschreven op de eigen website van de betreffende school.
Contact opnemen met de school behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De directeuren zijn voor vragen beschikbaar en geven graag een rondleiding als u op zoek bent naar een school voor uw kind.

Kijk op de website van de scholen voor meer informatie.

Onze scholen