Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het beste voor de leerling

De teams werken vanuit een christelijke grondhouding en gaan voor het beste voor de leerling. Ze benutten alle mogelijkheden om talenten van kinderen te ontwikkelen door het inzetten van moderne leer- en hulpmiddelen en het aanbieden van een aanvullend onderwijsaanbod.

Aanvullend aanbod

In de eigen omgeving werken scholen zoveel mogelijk samen met andere scholen, peuterwerk en andere organisaties om een passend aanbod van dag- en opvangactiviteiten te organiseren.

Samen naar de top

Onze beleidsplannen en uitgangspunten voor de periode 2015-2019 staan beschreven in ons strategisch beleidsplan, die we ook verkort weergeven in de infographic ‘Samen naar de top’.