Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het beste voor de leerling

Het is onze ambitie om het beste uit de kinderen te halen die aan ons zijn toevertrouwd. Wij richten ons hierbij op de ontwikkeling van onze leerlingen in de breedste zin van het woord. Wij houden rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. Kinderen moeten zich veilig kunnen ontwikkelen en moeten zich thuis voelen op onze scholen: een plek waar ze gelukkig zijn en écht het gevoel hebben erbij te horen!
 

Aanvullend aanbod

In de eigen omgeving werken scholen zoveel mogelijk samen met andere scholen, Vivikids,  peuterwerk en andere organisaties om een passend aanbod van dag- en opvangactiviteiten te organiseren.