Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klokkenluidersregeling


Viviani werkt met een “Klokkenluidersregeling” waarin aangegeven is hoe om te gaan met een vermoeden van een misstand binnen Viviani.

In grote lijnen komt het erop neer, dat aan direct betrokkenen bij Viviani, zoals bijvoorbeeld ouders en personeel, de mogelijkheid wordt geboden een melding te doen van een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.

Het uitgangspunt is, dat een vermoeden van zo’n misstand intern wordt gemeld en onderzocht. In de regeling wordt aangegeven hoe dat in het werk gaat en ook hoe en wanneer een eventuele extern melding kan worden gedaan.
Via onderstaand link kunt u de volledige “Klokkenluidersregeling” lezen.
De klokkenluidersregeling is dus specifiek gericht op misstanden waarbij maatschappelijk belang in het geding is.

Voor klachten van bijvoorbeeld persoonlijke aard of over bepaalde regelgeving zijn andere regelingen vastgesteld als bijvoorbeeld de “Klachtenregeling” en “Pestprotocol”.

Voor het doen van een interne melding kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon integriteit U kunt zich daarvoor wenden tot “Het Vertrouwensbureau”, De Gang 1A, 9531JK Borger, 085-1055055.
De vertrouwenspersoon kan daarna de Voorzitter College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht op de hoogte stellen van de interne melding.

Klokkenluidersregeling