Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Ambitieus werken aan talentontwikkeling

Viviani biedt christelijk basisonderwijs in Emmen en omgeving. De talentontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen is de basis voor het handelen. Viviani is daarin ambitieus en gaat voor het beste voor de leerlingen en daagt de medewerkers daarbij uit het beste uit zichzelf te halen.

Brede vorming

Een brede vorming voor alle leerlingen en een goede verbinding tussen school en omgeving zijn daarin belangrijk. Ouders van leerlingen zijn hierbij onmisbare partners.
Medewerkers van Viviani zijn gericht op een kansrijke ontwikkeling van de leerlingen. In dit alles is de organisatie betrouwbaar en transparant.

Samenhang en samenwerking

Viviani richt zich op de toekomst van de leerlingen door te investeren in taal- en rekenonderwijs, professionalisering van medewerkers, het benutten van digitale hulpmiddelen en een goed pedagogisch klimaat op de scholen. Door de onderlinge samenhang en samenwerking binnen de organisatie versterken de scholen elkaar en daarmee ook de gehele organisatie.

Christelijke grondslag

We leven en werken vanuit de christelijke grondhouding. Dat is zichtbaar in onze scholen en de omgang met elkaar. We leren kinderen in zichzelf te geloven, aandacht te hebben voor elkaar en respectvol te zijn. Samen maken we de school tot een vertrouwde omgeving waar kinderen de ruimte krijgen om hun unieke talenten te ontdekken en te ontplooien.