Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten

Kwaliteitszorg

Met regelmatige interne en externe evaluaties op de scholen houden we de kwaliteit op peil en zetten we in op verbeteringen. De scholen hebben een systeem van kwaliteitszorg waarin onder andere de cyclus van tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en kinderen is opgenomen. Ook de bevindingen van de onderwijsinspectie en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen zijn belangrijke uitgangspunten. In een cyclisch systeem werken de scholen voortdurend aan kwaliteit. Het schoolplan en de jaarplannen zijn de documenten waarin ze de kwaliteitszorg stroomlijnen.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en kijkt dan of onze scholen voldoen aan de regelgeving van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen). Elke school levert jaarlijks de opbrengst (toets)gegevens aan bij de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie publiceert de schoolrapporten op haar website.

Onderwijsinspectie

Resultaten van het onderwijs

De scholen publiceren de resultaten van het onderwijs, de uitstroomgegevens en de context van de resultaten op hun websites.