Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Buitenschoolse opvang


De opvang voor en na school (BSO – buitenschoolse opvang) wordt door de scholen geregeld. Dit kan door afspraken te maken met een kinderopvangorganisatie of het zelf te organiseren.
Sommige scholen hebben en continurooster, waardoor alle kinderen op school lunchen. Andere scholen hebben tussenschoolse opvang (TSO) voor de kinderen die tussen de middag niet naar huis gaan om te lunchen.

Hoe het precies per school is geregeld vindt u terug op de schoolwebsite van de betreffende school.