Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bestuur

Bestuurlijke organisatie

Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht oefent toezicht hierop uit. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, ieder met specifieke deskundigheid.

Taakverdeling

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. De heer Peter van Leeuwen is hier als voorzitter van het College verantwoordelijk voor.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het verwezenlijken van de grondslag, het behalen van de doelstellingen, de financiën en het functioneren van het College van Bestuur. Ook heeft de Raad een adviserende rol richting het College van Bestuur.
Bij belangrijke koerswijzigingen, zoals een statutenwijziging, het strategisch beleid en/of de meerjarenbegroting, is de goedkeuring van de Raad van Toezicht noodzakelijk voor de daadwerkelijke uitvoering.

Samenstelling Raad van Toezicht
Dhr. L. Koopal (voorzitter) Maatschappelijk ondernemerschap en financiën
Dhr. W. Everts (vicevoorzitter) Juridisch en financiën
Mw. S. Bartelds (secretaris) Facilitaire zaken
Mw. L. van Veen – Cool (lid) HRM
Dhr. R. Albring (lid) Onderwijs