Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bestuur

Bestuurlijke organisatie

Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht oefent toezicht hierop uit. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, ieder met specifieke deskundigheid.
 

Taakverdeling

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de hele stichting en de bedrijfsvoering. De heer Rob Kempers is voorzitter. Hij wordt op verschillende portefeuilles ondersteund door de stafleden van het bestuursbureau en de directeuren. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het verwezenlijken van de grondslag, het behalen van de doelstellingen, de financiën en het functioneren van het College van Bestuur. Ook heeft de Raad een adviserende rol richting het College van Bestuur.
Bij belangrijke koerswijzigingen, zoals een statutenwijziging, het strategisch beleid en/of de meerjarenbegroting, is de goedkeuring van de Raad van Toezicht noodzakelijk voor de daadwerkelijke uitvoering.
 

Samenstelling Raad van Toezicht
Dhr. J. Vogel (voorzitter)  
Dhr. R. Albring   
Dhr. M. Beukers (vice-voorzitter)  
Mevr. K. Tonkes  
Mevr. J. Vreugdenhil