Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klokkenluidersregeling


Viviani werkt met een “Klokkenluidersregeling” waarin aangegeven is hoe om te gaan met een vermoeden van een misstand binnen Viviani.
In grote lijnen komt het erop neer, dat aan direct betrokkenen bij Viviani, zoals bijvoorbeeld ouders en personeel, de mogelijkheid wordt geboden een melding te doen van een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.

Lees meer over deze   REGELING