Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Op zoek naar een baan? 

Open sollicitaties zijn altijd welkom. Gebruik daarvoor ons formulier. Binnen een termijn van 14 dagen wordt gereageerd op uw sollicitatie.

Voor invalwerkzaamheden maken wij gebruik van de diensten van Slim Personeelsbemiddeling in Groningen. Zij regelen voor ons de vervanging van (zieke) personeelsleden. Wilt u ook invallen op één van de scholen van Viviani? Viviani heeft sinds 1 augustus 2019 een eigen vervangingspool. Mocht je belangstelling hebben om als vervanger voor Viviani te werken, mail dan naar info@viviani.nl.

Uiteraard vinden wij het, als christelijke scholenstichting, belangrijk onze christelijke identiteit uit te dragen. Daarom vragen wij onze personeelsleden, invalkrachten en stagiaires de grondslag van de stichting te onderschrijven.
De statuten kunt u op de website vinden op de pagina Organisatie

Nieuwe personeelsleden, die hun eerste benoeming bij Viviani krijgen aangeboden, wordt gevraagd in te stemmen met de volgende voorwaarden:

1. Instemmen met onderstaand artikel van de statuten: 

Artikel 2, lid 1 de grondslag waaruit Viviani haar doelstelling realiseert is de Bijbel, die de mens oproept tot dienst aan en verheerlijking van God en tot dienst van de medemens. 

 

De werkgever verwacht dat dit zichtbaar wordt: 

In de omgang met werkgever en collega’s en het aanspreekbaar zijn op zijn/haar christelijke normen en waarden. 

door in visie en levenshouding blijk geven mee te willen werken aan de 

               vormgeving en ontwikkeling van protestants-christelijk en interconfessioneel onderwijs 

               in deze tijd. 

door rekening te houden met de verschillende achtergronden van leerlingen. 

door respect hebben voor de mening van anderen. 

 

2.     Viviani verwacht van werknemers ook:

Instemmen met de gedragscode, mediaprotocol, etc. (zie Veiligheidsbeleidsplan) 

In het bezit zijn van de, voor de taak/functie, vereiste diploma’s. 

Bij een directiefunctie: schoolleider primair onderwijs of bereid zijn dit te behalen. 

Conformeren met de professionaliseringseisen conform de CAO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.